Странджа-Сакар – “Републиката на младостта” 33 години по-късно

Предаване: Бразди, 07.03.2015

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В миналото предаване на "Бразди" ви припомнихме накратко историята на Републиката на младостта - Странджа-Сакар - последният опит да се спре обезлюдяването на пограничните селски райони. По онова време 561 селища в този район по южната и западната ни граница не са водоснабдени. 200 нямат пътища до центъра на селищната система или изобщо до друго село. 550 нямат пряка телефонна връзка. В последните години на социализма тези проблеми са почти решени, а се предлагат и редица социални придобивки за хората, решили да се заселят в Републиката на младостта, но има и много пропуски и недостатъци. Какво се случва там сега - вижте видеото.