СУ подготвя глухи лингвисти за последващо изследване на жестовия език

В предаването
Всички броеве