Успешна форма ли се оказаха центровете за настаняване от семеен тип?

В предаването
Всички броеве