Създадоха регистър на варненското недвижимо културно наследство

В предаването
Всички броеве