"Телефонна зависимост" - 02.06.2019

В предаването
Всички броеве