Тото в открит разговор за човека в нас

В предаването
Всички броеве