Тракийският университет в Стара Загора подготвя агрономи и ветеринари

Предаване: Бразди, 04.12.2018

В предаването
Всички броеве

Как се подготвят бъдещите агрономи и ветеринари в едно от най-престижните висши училища у нас.

Селски туризъм в Пирин, конна езда и приемственост във фермерското предприемачество.

Кулинарни изкушения в Сицилия.

Бразди, събота от 12:30 часа