Ваня Григорова: Работодателите трябва да ценят работниците си

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Благодарение на бизнеса и посредничеството на г-н Валери Симеонов беше разбито трудовото законодателство за миграция и мобилност, с което беше дадена възможност за широк достъп на работници от трети държави до българския пазар. Ваня Григорова беше категорична, че подобни действия са лоши, което се подкрепя и от анализ на Европейската комисия, в който се казва, че "притокът на работници с 10% от настоящия брой на работещите в страната, пренасочва 1,7% от БВП от местните работници към собствениците на капитал".

Григорова подчерта, че не е вярно твърдението, че у нас няма квалифицирана работна ръка. Тя допълни, че без квалификация са и хората, завършили езикови и математически гимназии, защото това означава, че те нямат специфична професия. "В рамките на изследването на КТ "Подкрепа" направихме три срещи - във Варна, Казанлък и Пловдив. Във Варна работодателите бяха категорични, че езиковите и математическите гимназии са вредни, защото подготвят децата за емиграция, те дават познаване на езика, но никаква допълнителна подготовка. Според част от тях езиковите гимназии трябва да бъдат ограничени, ако не и затворени" сподели тя и допълни, че подобно искане, разбира се, е крайно, но илюстрира начина, по който се мисли. Когато говорят за квалификация, работодателите имат предвид специалисти и работници като заварчици, шлосери и пр. В Казанлък, например, една компания е върнала много хора от страните, в които са отишли да работят с увеличение на заплатите. "Ако в Словения те са взимали 700-800 евро и тук взимзат 1600-1700 лв. - те се връщат."

Ваня Григорова посочи, че основните изводи от изследването са:

- да се разшири професионалното образование и обучение, но като се подсигури достойно заплащане, достойни условия на труд на учениците, които го завършват.


- мигновено да се спрат напъните за внос на работници от други държави. Ако искаме да съживим пазара, ние трябва да създадем такива условия, че да можем да задържим първо нашите специалисти.

- работодателите да обявяват свободните си работни места в Бюрата по труда, тъй като трябва да имаме ясна картина за националния пазар.