Винария 2015

Предаване: Бразди, 21.03.2015

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Изложението на тазгодишната Винария е възстановено след 2012 г. и се забелязва отсъствието на знакови производители. Участниците са в пъти по-малко. Днес българските и чуждите изложители са само 50.

"Тази година за първи път Винария се провежда не самостоятелно, а заедно с други селскостопански изложения", коментира Радослав Радев, председател на Националната лозаро-винарска камара в България.

Участват доста нови изби, които дебютитат на Винария 2015. Чуждите инвестиции в отглеждането на лозя и производство на вино у нас се множат, а секторът преживява своеобразен разцвет, защото, според статистиката, всяка година на пазара излизат по двайсетина нови изби, които търсят признание.

Амбициозният български производител търси пътища към външните пазари. За 2014 се е увеличил износът за Китай и САЩ.