Водоснабдяване на Пловдив и прилежащите общини от каскада "Въча" - 24.04.2018

В предаването
Всички броеве