"Яворов и Македония"

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Вчера беше представена една нова книга за Яворов на Милкана Божкова "Яворов и Македония, която разказва за последните 13 години от живота му. Книгата е документален разказ, изграден върху автентични документални свидетелства, които се съхраняват в Националната библиотека в Български исторически архив и в много други архивохранилища в страната. В нея се проследява революцонната дейност на Яворов от 1901 да 1914 година.