За бъдещето на малките млечни ферми

Предаване: Бразди, 01.04.2017