За големите проблеми на малките хора

Предаване: Бразди, 14.06.2014