За културата, стереотипите и интеграцията в Международния ден на ромите

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Мария Методиева: За съжаление България не е на едно от челните позиции и не е водеща по отношение на приобщаването на ромската общност в България. Това, което имам като информация, и това, което имаме като наблюдение от това, което правим в Тръст за социална алтернатива, е че има напредък и той е осъществен благодарение на активността на гражданските организации, на частните донори. В Тръст за социална алтернатива подпомагаме финансово граждански инициативи, насочени към промяна, към запълване на пропуските в образованието сред икономически уязвими общности в България с фокус върху ромите.
Росен Богомилов: Ако погледнем университетите, ако погледнем училищата, ставаме свидетели на все повече завършващи роми висше образование, средно образование, но тук е и ролята на учителя, на вдъхновителя в класната стая, човекът, който ще покаже.

Вижте целия разговор във видеото.