За лучените ниви на най-плодородната земя в Европа

Предаване: Бразди, 29.10.2016

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Наричат Воводина Житницата на Сърбия. От тук тръгва и сръбското жълто злато - царевицата. А славата на войводинските слънчогледи се носи на няколко континента. 84% от площта на автономната област е обработваема, като това я нарежда сред най-богатите земи в Европа. И макар че житните и фуражните култури доминират, зеленчуците им отстъпват единствено по площ, но не и по стопанско значение. Една от най-почитаните култури тук е лукът. Годишно във Войводина се произвеждат между 32 и 48 000 тона лук. Зеленчукът е във всеки двор и постепенно отвоюва все по-големи територии. На лучената нива край село Сирик послещаме един от гомите преизводители в района.