За смисъла на селскостопанските застраховки

Предаване: Бразди, 25.05.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве