За смисъла на селскостопанските застраховки

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве