За студентите, пред които няма бариери - 08.12.2017

В предаването
Всички броеве