Залесяване и борба с пожарите – репортаж от Кърджали

Предаване: Бразди, 23.08.2014

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Едва ли на някого би му хрумнала мисълта да оспорва значението на горите като основна екосистема на планетата и препятствие пред природните бедствия - като наводненията, например. Като източник на ресурси, като възможност за бягство от града. И в същото време тя - гората, е подложена на сериозни заплахи най-вече от страна на човека - лошо стопанисване, незаконна сеч и какво ли още не. В разгара на лятото рискът от горски пожари се увеличава. Нараства и значението на превантивните мерки срещу тях. Затова си струва да почерпим от опита на едно горско стопанство. Тук, в Кърджали, последният голям пожар е бил преди 14 години. Повече по темата можете да научите от репортажа на Миглена Казарян за предаването "Бразди".