Защо румънците купуват половината, произведена от нас, риба?

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве