Защо кравите на Марчо от Макреш са дават мляко колкото прочутите израелски крави?

Предаване: Бразди, 24.05.2014