Даме Груев: Първоапостолът

В предаването
Всички броеве