Еднакви триъгълници. Питагорова теорема

В предаването
Всички броеве