Сложно смесено изречение

За предаването
Всички броеве