Графики и диаграми. Средноаритметично

В предаването
Всички броеве