Интересен стенопис в центъра на София напомня за правата на глухите хора

За предаването
Всички броеве