"Изкуство и власт в България през 70-те години на XX век" на д-р Пламен Петров

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Хореографията на отношенията между изкуство и власт през годините, заключени между 1944 и 1989 г., имат своето развитие. Истинският танц е своеобразна драматургична постановка, която има своя протагонист, антагонист и съвсем естествено през 70-те години властта е възпитала вече собствена интелигенция, т.е. интелигенция, родена след 44-та година, и се стига до своеобразен действителен подем на българската култура, отбеляза авторът на "Изкуство и власт в България през 70-те години на XX век" д-р Пламен Петров, изкуствовед и историк.


"Подем, който, за съжаление, от днешна гледна точка, поне фактите това подсказват, е абсолютно непредставим. От една страна вносът на изкуство, което е имало в страната в тези години, от друга страна износът, който държавата инициира, защото нека не се лъжем, но през тези години държавата е най-големият продуцент на изкуство в България, всъщност единственият. Тя реално монополизира културния сектор в страната", коментира изкуствоведът и историк.