Културата на Неолита - на Юг от Стара планина

В предаването
Всички броеве