Лице и периметър на равнинни фигури. Многоъгълник. Правилен многоъгълник

В предаването
Всички броеве