Модерна фабрика за замразени зеленчуци и плодове в сърцето на Дунавската равнина

Предаване: Бразди, 25.09.2021

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Как стоим на европейския пазар на замразени плодове и зеленчуци? Отговора ще получим от едно модерно преработвателно предприятие в Летница. Инвестиция, осигурена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.