Модулно линейно уравнение

В предаването
Всички броеве