На гости във фермата, от която тръгна месодайното козевъдство в България

Предаване: Бразди, 27.03.2021

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Първият ни репортаж е за една модерна ферма, от която тръгва отглеждането на кози за месо в последните години.

Това е един успешен проект от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 под мярка 4-1 "Инвестиции в селски стопанства".

Управителят на фермата Димитър Камжалов разказа за работата във фермата.

Вижте.