ОП "Наука и образовние за интелигентен растеж": Примерът на едно пловдивско училище

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

1940 училища и 60 детски градини в цялата страна вече работят по проект "Образование за утрешния ден". Финансирането е по ОП "Наука и образовние за интелигентен растеж" с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта е образователните институции да се отворят към дигиталните технологии и да се прилага по-ефективен подход към всеки ученик. Как в училище "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив използват възможностите на проекта - вижте!