Пазарът на труда в условията на COVID криза

Цялото предаване
В предаването
Всички броеве

Безработицата в условията на COVID криза - коментар на Георги Първанов

Търсенето и намирането на работа чрез Linkedin - коментар на Александър Кръстев

Парите от Европа: 2021 - Европейска година на железопътния транспорт