Профилактика, лечение и рехабилитация на лимфната система

Предаване: 100% будни, 14.05.2021

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

"Лимфната система е имунната система на човека и е изключително важен сектор от анатомо-физиологията на нашето тяло. Прави впечатление, че доста се подценява от гледна точка на лечението и профилактиката. Реално погледнато имунната система, когато става въпрос за пандемия трябва да бъде изключително силна", поясни Цветелин Мишовски - кинезитерапевт и рехалибилитатор.

Ккаво представлява лимфната система и за какви заболявания може да алармира тя, вижте в разговора.