Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави - 1 част

В предаването
Всички броеве