Задължителна съдебна медиация от 1 юли - има ли място тя в съдебната система?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Полемика около въвеждането на задължилна съдебна медиация у нас от 1 юли. Според някои тя ще облекчи и ускори съдебния процес, а според други - обратното ще я утежни и забави като се посочва чуждестранния опит. 

Над 27% от процедурите по медиация проведени в Центъра за спогодби и медиация към Софийския градски и Софийския районен съд са били за родителски права, следвани от облигационни искове и за режим на лични контакти. Сред делата, по които се въвежда задължителна медиация са при делба, спорове на етажна собственост и изплащане на дялове на съдружници. При други процедурата ще се насрочва по преценка на съдията. 

Сред гилдията на адвокати и съдии има разногласие дали медиацията има място в съда или трябва да остане изцяло доброволна. Репортаж на Светозар Костадинов. 

Законът за медиацията действа от 20 години, но последните изменения в него доведоха до сезиране на Конституционния съд. 

Адв. Петя Мургова, медиатор, председател на Балканската асоциация за разрешаване на спорове: - Санкциите са, че страната, която не отиде на първа среща, ще понесе разноските от процеса, ако загуби резултата от делото. Стимулът е, че ще бъде възстановена 75% от таксата, ако страните проведат 1 среща. 

Адв. Валя Гигова, зам.-председател на Висшия адвокатски съвет: - Тази форма на принуда, на финансова санкция, ако не отидеш на среща  по медиация е абсолютно недопустима и изцяло противоконституционна. 
 

Разногласие има и около въпроса ограничава ли медиацията правото на гражданите до съд. 

Александър Ангелов, съдия в СГС, председател на Центъра по медиация към съда: - Той се поставя, където медиацията е задължителна, за да се стигне до съд, както е в Италия. Ако трябва да сте преминали през медиация, за да отидете на съд, това може да ви затрудни, но ако се случва, след като вече сте подали исковата молба, ответникът е подал отговора. То съдебното производство се случва. 

Адв. Валя Гигова, зам.-председател на Висшия адвокатски съвет: -  
Държавата е длъжна да даде на гражданите си правосъдие, в мига, в който гражданинът се обърна към съда да търси справедливост и решение на поставения от ищеца и ответника въпрос. Всичко друго е принуда - нищо принудително не може да има в сферата на медиацията. 

Съдебният процес може да се забави, опасяват се противниците на задължителната медиация, и облекчаване в работата на най-натоварените съдилища у нас - София, Варна и Пловдив, да не се случи. 

Адв. Ивайло Костов, член на Софийски адвокатски съвет, САК: - Промените в ГПК и в ЗМ, които въвеждат задължитлена медиация, по никакъв начин няма да облекчат работа на съда. Уредбата сега прехвърля отговрността върху медиаторите, така че да се постигне спогодба. Тази отговорност е на съда. 

Адв. Петя Мургова, медиатор, председател на Балканската асоциация за разрешаване на спорове: - Счита се, че с около 8% ще бъдат намалени делата на първо време по делата, по които ще се провежда задължителна медиация. 
Смисълът на медиацията е, че той при всички случаи ще доведе до работата на съдилищата. Така съдиите ще се разтоварят от делата, могат да се съсредоточат към други дела. По никакъв начин не се спира делото, независимо дали ще бъде проведено в рамките на 2 месеца и се гарантира правото на страната във всеки моомент да се откаже и да продължи делото. 

Центърът за медиация към Софийския съд работи от 15 години. Числата показват, че 1/3 от споровете, които са били насочени от съдия, завършват със споразумение между страните, което дава възможност на съдиите да се концентрират върху производства, при които медиацията е неприложима. 

Александър Ангелов, съдия в СГС, председател на Центъра по медиация към съда: - Съдебното производство помага да се изяснят някои елементи в спора, да се съберат доказателства и това да помогне на страните да постигнат споразумение. Медиация след началото на делото не е по-лоша, отколкото преди него. 

Адв. Ивайло Костов, член на Софийски адвокатски съвет, САК: -   
Вероятно може да не попречи, но със сигурност няма да помогне. Ако страните искат да намерят разрешение доброволно на спора си, те могат да го направят още при възникнването на този спор и въобще не е необходимо да се обръщат към съда.

За въвеждането на задължителната медиация съдебната власт ще назначи над 250 съдебни медиатори. 

Пишете ни
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

captcha Натиснете върху картинката, за да смените генерирания код.
Трябва задължително да въведете кода от картинката
< Назад