"Заедно в час" - двигателите за училищното развитие

В предаването
Всички броеве