Започнаха ли и при каква организация практиките на професионалните гимназии

В предаването
Части от предаването
Всички броеве