100-годишнината от Брест-Литовския мирен договор

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Брест-Литовският мирен договор от 3 март 1918 г. между Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя) от една страна, и Русия, от друга, слага край на руското участие в Първата световна война. Веднага след Октомврийската революция, Русия обявява, че излиза от войната. Това се случва чрез сключването на мирен договор с цената на значителни териториални, демографски и стопански загуби. В резултат на Бресткия мир, Полша, прибалтийските страни и Финландия са трайно, а Украйна, Беларус и Кавказ – временно откъснати от Русия и преминават за няколко месеца в германската сфера на влияние. България подписва като победителка Брест-Литовския мирен договор с победената Съветска Русия. Русия губи 1 милион кв. км територия и 60 милиона население, задължава се да изплати 6 млн. марки и контрибуции в натура, част от които получава и България. Благодарение на това развитие Полша, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Финландия излизат от Руската империя и възстановяват своята държавност. На 7 март 1918 г. се подписва и едностранен договор с Румъния, която излиза от войната, връщайки отнети територии на България през Междусъюзническата война. Северна Добруджа остава кондоминиум на Централните сили, които на 25 септември 1918 г. предават почти цяла Северна Добруджа на България. Така, заедно с останалите отвоювани територии, през 1916-1917 г. България със своята площ се доближава максимално до българското етническо землище, което се изчислява наблизо 215 000 кв. км.

Включваме се пряко от Паметника на незнайния воин, откъдето предаваме церемонията по издигането на националния флаг.