Какво предлага Директивата за равновесието между професионалния и личния живот

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Много значими решения за Европейския съюз бяха взети на последното заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика. Русинова определи като успешно българското председателство в социалната сфера. Успяхме да приключим законодателни досиета и инициативи на ЕК. Директивата за баланса между професионалния и личния живот е една инициатива, свързана със спазване на един от 20-те принципа на европейския стълб на социалните права, на който са се съгласили всички държавни глави още през миналата година. На първо място тя цели да се осигури по-добро включване на жените на пазара на труда, защото все още то е по-ниско.

Поне пет работни дни годишен отпуск ще се полагат за лица, полагащи грижи. Няма категорични задължения как да се изплаща, а се реферира към всяка една национална система, защото те са много различни. За България нещата ще са според нашето законодателство.

В гъвкавите схеми за работа все повече се налага и възможността на се работи от дома, да има дистанционни форми на работа, гъвкаво работно време, сумирано отчитане на работните часове.

Предстои промяна в Регламента за координация на системите за социална сигурност.

Зорница Русинова: Мисля, че балансът, който постигнахме между всички държави членки на първо място ще гарантира модернизация на системите, второ ще даде по-голяма яснота на правата на хората, които работят в Европа и касае всеки един български гражданин.