Людмила Гурченко

Епизод: 10
Людмила Гурченко
В предаването
Всички епизоди
Саша се пропива. Людмила все повече се отчуждава от него, а когато го заварва с жена, го напуска. Вадим урежда на Люся ангажименти за концертни изяви. Гурченко напуска театъра, тъй като получава само второстепенни роли. Баща й взема внук си Миша в Харков.