Доброволното формирование за борба с пожарите и бедствията в Петричко все още не работи

В предаването
Всички броеве