Афиш – 12 април 2015

Предаване: Афиш, 12.04.2015

За предаването
Всички броеве