Афиш – 12 януари 2013

Предаване: Афиш, 12.01.2014

За предаването
Всички броеве