Афиш – 13 декември 2015

Предаване: Афиш, 13.12.2015

За предаването
Всички броеве