Афиш – 14 декември 2014

Предаване: Афиш, 14.12.2014

За предаването
Всички броеве