Афиш – 18 октомври 2015

Предаване: Афиш, 18.10.2015

За предаването
Всички броеве