Афиш – 19 април 2015

Предаване: Афиш, 19.04.2015

За предаването
Всички броеве