Афиш – 19 октомври 2014

Предаване: Афиш, 19.10.2014

За предаването
Всички броеве