Афиш – 19 януари 2013

Предаване: Афиш, 19.01.2014

За предаването
Всички броеве